Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 roku.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej Bzomex Sp. z o.o. Sp. k. w roku podatkowym trwającym od 1 styczna 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. została sporządzona i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1406).

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 roku.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej Bzomex Sp. z o.o. Sp. k. w roku podatkowym trwającym od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. została sporządzona i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1406).

Zapisz się do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat naszej oferty, zapisz się do naszego newslettera.