24-07-2020
rozwińzwiń
MAGAZYNIER/PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

(DLA OSOBY BEZROBOTNEJ POWYŻEJ  50 ROKU ŻYCIA.)

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

 

 • Obsługa gospodarki magazynowej hurtowni
 • Utrzymanie porządku i dbałość  o powierzony obszar
 • Diagnostyka usterek
 • Naprawa wykrytych nieprawidłowości

 OFERUJEMY:

 

 • wynagrodzenie (podstawa + premia) adekwatne do zaangażowania i zakresu obowiązków
 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku - stabilność zatrudnienia
 • szkolenie stanowiskowe – przyuczenie do pracy
 • zawsze terminową wypłatę wynagrodzenia

 OCZEKUJEMY:

 

 • chęci do pracy i zaangażowania

 

 Mile widziane:

 badania sanitarno-epidemiologiczne,

 

       Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

pracakadry@bzomex.com.pl

lub zgłoszenie się z CV do Działu Kadr – Pcim 1

Telefon kontaktowy: 12 274-83-41 wew. 862, 863, 864

Prosimy o zamieszczenie  w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji , zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Proszę o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie rekrutacji zamieszczoną na stronie internetowej www.bzomex.com.pl pod linkiem:http://www.bzomex.com.pl/pl/praca
Zgłoszenie swojej kandydatury jest równoznaczne z zapoznaniem się z w/w Klauzulą informacyjną.

29-05-2018
rozwińzwiń
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bzomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Pcimiu 1, 32-432 Pcim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000481806, NIP 6812056608, REGON 12298055000000(dalej: “my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Bzomex Sp. zo.o. Sp.k. 32-432 Pcim 1

- przez e-mail:daneosobowe@bzomex.com.pl

- telefonicznie:122748341

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 1. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji przeprowadzamy testy kwalifikacyjne. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 2. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy..

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dział Kadr i Płac

Agnieszka Biela - Kierownik działu
+48 12 274-83-41 wew. 862, 863, 864

Nasz proces rekrutacji:

 • Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta pracy, złóż swoje CV osobiście lub prześlij je na adres: pracakadry@bzomex.com.pl
 • Po selekcji CV kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami i zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do Działu Kadr.
 • Podczas rozmowy będziesz miał czas na zaprezentowanie swojej osoby i poznanie szczegółów naszej oferty pracy.
 • Złożenie oferty pracy wybranym kandydatom.
 • Zatrudnienie i rozpoczęcie pracy.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat naszej oferty, zapisz się do naszego newslettera
e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i akceptuję regulamin